Välkommen till Klövedal Fiberförening!

Föreningen startade i maj 2015 och har som mål att erbjuda fiberanslutning till fastigheter i Sydvästra Klövedal genom att vi tillsammans bygger och driver ett fibernät. Du måste vara medlem i föreningen för att kunna fiberansluta din fastighet.

I maj 2016 beviljades vi statsbidrag, ett bidrag som uppgår till 40 % av anläggningskostnaden.

Extra stämman planeras nu till 9 april 2017 med start kl. 10. Styrelsen räknar med att vi då kan presentera olika förslag hur vi, både praktiskt och ekonomiskt, kan genomföra fiberprojektet. Därefter fattar medlemmarna ett gemensamt beslut om hur vi skall gå vidare.
Särskilt kallelse till extra stämman kommer att skickas ut. Då meddelas också vilken lokal vi skall vara i.

Klicka här avtal för anslutningsavtalet som du fyller i, i två original, och skicka eller lämna båda originalen till styrelsen (adress för att skicka finns i slutet på avtalet). Om du inte redan är medlem måste du också anmäla dig på hemsidan under fliken BLI MEDLEM. Anslutningsvillkor finner du i bilaga till anslutningsavtalet

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgÄr du med? – nu går tåget!

Funderar du på att ansluta dig senare – då kostar det minst det dubbla!

Nyheter


————————————————-

Medlemsstatistik

Beställda anslutningar