Välkommen till Klövedal Fiberförening!

Föreningen startade i maj 2015 och har som mål att erbjuda fiberanslutning till fastigheter i Sydvästra Klövedal genom att vi tillsammans bygger och driver ett fibernät. Du måste vara medlem i föreningen för att kunna fiberansluta din fastighet.

I maj 2016 beviljades vi statsbidrag, ett bidrag som uppgår till 40 % av anläggningskostnaden.

För att kunna gå vidare och realisera projektet krävs det ca 400 medlemmar om vi skall nå styrelsens mål om maximalt 20 000 kr i insats för varje medlem.

Nu pågår bl.a. upprättande av förfrågningsunderlag och planering för reviderad budget mm med inriktning att vi skall kunna kalla till en extra föreningsstämma under senhösten 2016 och då förhoppningsvis fatta beslut om genomförande.

Klicka här avtal för anslutningsavtalet som du fyller i, i två original, och skicka eller lämna båda originalen till styrelsen (adress för att skicka finns i slutet på avtalet). Om du inte redan är medlem måste du också anmäla dig på hemsidan under fliken BLI MEDLEM. Anslutningsvillkor finner du i bilaga till anslutningsavtalet

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgÄr du med? – nu går tåget!

Funderar du på att ansluta dig senare – då kostar det minst det dubbla!

Nyheter


————————————————-

Medlemsstatistik

Beställda anslutningar