Välkommen till Klövedal Fiberförening!

Föreningen startade i maj 2015 och har som mål att erbjuda fiberanslutning till fastigheter i Sydvästra Klövedal genom att vi tillsammans bygger och driver ett fibernät. Du måste vara medlem i föreningen för att kunna fiberansluta din fastighet.

I maj 2016 beviljades vi statsbidrag, ett bidrag som uppgår till 40 % av anläggningskostnaden.

Förrättning för Ledningsrätt har påbörjats och Lantmätaren har hållit Lantmäterisammanträde. Berörda fastighetsägare är kontaktade av Lantmätaren. OBS! att fiberdragning på medlemmens tomtmark inte berörs av detta.

Dessutom pågår inhämtning av offerter för byggande samt för drift och tjänsteleverans av fibernätet.

Vi räknar med att kunna hålla en extra föreningsstämma i slutet av februari 2017 då vi kan besluta om vi skall genomföra fiberprojektet och i så fall hur vi skall gå vidare.
Målet att det skall kosta maximalt 20 000 kr i insats för varje medlem kvarstår.

Klicka här avtal för anslutningsavtalet som du fyller i, i två original, och skicka eller lämna båda originalen till styrelsen (adress för att skicka finns i slutet på avtalet). Om du inte redan är medlem måste du också anmäla dig på hemsidan under fliken BLI MEDLEM. Anslutningsvillkor finner du i bilaga till anslutningsavtalet

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgÄr du med? – nu går tåget!

Funderar du på att ansluta dig senare – då kostar det minst det dubbla!

Nyheter


————————————————-

Medlemsstatistik

Beställda anslutningar