Välkommen till Klövedal Fiberförening!

Föreningen startade i maj 2015 och har som mål att erbjuda fiberanslutning till fastigheter i Sydvästra Klövedal genom att vi tillsammans bygger och driver ett fibernät. Du måste vara medlem i föreningen för att kunna fiberansluta din fastighet.

I maj 2016 beviljades vi statsbidrag, ett bidrag som uppgår till 40 % av anläggningskostnaden.

OBS! Extra stämman är inställd. Se Lägesrapport nr 8 i högerkolumnen på denna sida.

Klicka här avtal för anslutningsavtalet som du fyller i, i två original, och skicka eller lämna båda originalen till styrelsen (adress för att skicka finns i slutet på avtalet). Om du inte redan är medlem måste du också anmäla dig på hemsidan under fliken BLI MEDLEM. Anslutningsvillkor finner du i bilaga till anslutningsavtalet

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgÄr du med? – nu går tåget!

Funderar du på att ansluta dig senare – då kostar det minst det dubbla!

Nyheter


————————————————-

Medlemsstatistik

Beställda anslutningar