Välkommen till Klövedal Fiberförening!

Klövedal Fiber Sydväst är under frivillig likvidation. Denna hemsida kommer därför att
släckas ned under december 2019.

Med vänliga hälsningar
För Klövedal Fiber Sydväst i likvidation
Anders Björkqvist, likvidator