Föreningen bildas

2015-06-30  

19 maj bildades föreningen Klövedal Fiber Sydväst ekonomiskförening på en konstituerande stämma som hölls i Långekärrs Skolas Matsal. Bl.a. valdes en styrelse och stadgar antogs. Styrelsen kommer att publiceras på vår hemsida.