Vårt verksamhetsområde

2015-06-30  

På styrelsemöte den 8 juni fastställde vi vårt verksamhetsområde som nu omfattar områdena Härön, Kyrkesund, Limhall, Skogsborg, Gullfjäll, Gärdesbergen, Hällene, Pilane/Sältebo samt Tådås med omnejd. En karta med mer precisa gränser kommer att publiceras på vår hemsida.