Över 100 medlemmar!

2015-07-29  

Över 100 medlemmar. Nu har vi glädjande nog brutit den första ”magiska” gränsen för antalet medlemmar. Men vi måste bli ännu fler och det blir vi om vi alla hjälps åt och sprider fiberbudskapet bland vänner och grannar.