Nu har vi sprängt 20 % gränsen

2015-08-10  

Nästa gräns är nu nådd. Med drygt 180 medlemmar av totalt 850-900 fastigheter i vårt verksamhetsområde har vi säkert nått 20 % medlemsgrad. Vi vet ännu inte hur många vi behöver bli för att få en vettig ekonomi i projektet, vi kommer att arbeta med detta under hösten, men vi vet med säkerhet att 20 % inte räcker. Vi behöver bli betydligt fler, men ändå – 20 % på en dryg månad. Det är en mycket bra start!