Lägesrapport

2015-12-21  

Hej och välkomna till föreningens första lägesrapport. Jag skall börja med att be om ursäkt för att det har dröjt så länge med detta men det beror på att vårt medlemsregister varit behäftat med så många fel och otydligheter att vi helt enkelt inte vågat skicka ut lägesrapporten innan vi åtgärdat registret, men det har vi nu – äntligen – gjort.

Min förhoppning är att vi skall återkomma tätare med liknande rapporter, kanske var – eller åtminstone – var annan månad.

Vad har hänt hittills?

Efter att föreningen bildades i maj 2015 har vi koncentrerat oss på i huvudsak tre saker, att organisera oss, att värva medlemmar och att förbereda för att skicka in ansökan om bidrag till länsstyrelsen.

Vad gäller organisationen så har vi en styrelse som hittills haft 7 styrelsemöten och vi har också startat ett antal arbetsgrupper som stöd till styrelsen, i dagsläget har vi sex arbetsgrupper. Den största är ambassadörsgruppen med drygt 20 ambassadörer vars arbete i huvudsak går ut på att informera och värva medlemmar. Vi är nu ca 35 personer totalt som är direkt involverade i föreningsarbetet.

Värvningen av medlemmar har gått bättre än vad jag väntat mig. Totalt är vi 854 fastigheter och av dom är nu ca 375 medlemmar. Styrelsen gör bedömningen att vi behöver vara minst 400 medlemmar för att få bra ekonomi i projektet, dvs. en insatts på max 20 000 kr per medlem, men vi har högre ambitioner och har därför satt 500 medlemmar som vårt mål.

För att söka statsbidrag måste vi lämna in en hel del uppgifter till Länsstyrelsen, bl.a. en kostnadsuppskattning. Vi har därför köpt en förprojektering av Rala Infratech AB. Utifrån detta har vi gjort en preliminär budget och dessa beräkningar ligger också till grund för styrelsens målsättning på antalet medlemmar.

Vad händer närmast framöver?

Nu närmar sig ju julen och det blir en välbehövlig paus för alla som arbetar i föreningen, men innan dess hoppas jag att vi kan skicka in vår ansökan om stadsbidrag. Om inte före jul så åtminstone snarast efter nyår.

Vi har också precis startat ett samarbete mellan de sex fiberföreningar som nu finns på Tjörn, här finns mycket att lära av varandra

I början på februari har vi nästa styrelsemöte och då startar vi vårens aktiviteter. Något vi tar tag i då är den fortsatta medlemsvärvningen och djupare studier i budgetuppskattningen.

En viktig faktor för statsbidrag är andelen fastigheter med fastboende, där bör vi nå 75 % medlemmar och vi har nu drygt 60 %.

Sedan vill jag också tipsa om vår hemsida www.klovedal.se, där finns mycket information och flera bra länkar för er som vill veta mera. Och till sist för denna gång: