Lägesrapport nr 2

2016-02-10  

Hej igen och välkommen till föreningens andra lägesrapport!
Vi har precis vaknat ur jul- och nyårs dvalan och nyligen hade vi vårt första styrelsemöte för 2016.

Vad har då hänt sedan sist?
Vi har lyckats skicka in ansökan om statsbidrag (elektroniskt – pust!) till Jordbruksverket. Det innebär bl.a. att alla kostnader från nu kommer att kunna ingå i bidragsunderlaget. Tyvärr så fungerar inte Jordbruksverkets- och Länsstyrelsens datasystem så bra ihop så vi vet inte när Länsstyrelsen kan behandla den. Dessutom vet inte Länsstyrelsen när nästa beslutstillfälle kommer att blir så nu är det ”bara” att vänta och hoppas.
Vi har fått godkänt från Tjörns Kommun för våra planer och föreningen har också fått ett lånelöfte från Tjörns Sparbank för att säkra likviditeten under ”bygg” fasen.
Vi försöker också stimulera våra ambassadörer så att dom kan börja värva medlemmar igen. Nu är det ju fel årstid att bearbeta fritidsboende så just nu satsar vi på dom permanentboende. Vi har tagit fram ett flygblad för detta och hoppas att våra ambassadörer tar kontakt med dom permanent-boende som ännu inte är medlemmar. Alla kan naturligtvis hjälpa till med detta.
Av dom permanentboende är nu drygt 60 % medlemmar men vi hoppas på betydligt fler. Denna målgrupp är extra viktig för att vi skall få höga prioritetspoäng när Länsstyrelsen skall besluta om statsbidrag.
Vi har också beslutat om när föreningsstämman kommer att hållas. Det blir söndag den 22 maj 2016 med start kl. 10 i Häggvallsskolans idrottshall. Kallelse kommer att skickas ut senare men det är ju bra om ni bokar tiden redan nu.

Vad händer närmast framöver?
Fokus just nu ligger på att ta fram bättre informationsmaterial inför vårens medlemsvärvningar och inför föreningsstämman. Vi lanserar bl.a. en särskild medlemsflik, som kräver inloggning, på vår hemsida. Där kommer vi att succesivt lägga ut information som hör till kommande föreningsstämma och annan föreningsinformation. Inloggningsuppgifter kommer att skickas ut till alla medlemmar inom det snaraste.
Vår anläggningsgrupp har börjat titta på lämpliga ledningssträckor för fibernätet och kommer framöver att ta kontakt med berörda markägare så att vi blir överens med dom. Detta är ett mycket omfattande arbete som även inkluderar att säkra att ledningssträckorna inte stör befintliga fornminnen och naturskyddsvärden.