Lägesrapport 3

2016-03-24  

Hej igen och välkommen till föreningens tredje lägesrapport!

Denna gång vill vi påminna om föreningsstämman igen. Den blir alltså

Söndag den 22 maj 2016 med start kl. 10 i Häggvallsskolans idrottshall. Kallelse kommer att skickas ut senare men det är ju bra om ni bokar tiden redan nu.

Dessutom vill vi påminna om att det går bra att lämna in motioner till föreningsstämman. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast sista april enligt stadgarna.