Statsbidrag är beviljat och artikel från Vi i Villa inlagd

2016-05-17  

Visst är det häftigt, strax före föreningsstämman så får vi besked att vi beviljats statsbidrag. Statsbidraget på 40 % av kostnaden är ju en förutsättning för att få god ekonomi i projektet. Nu är det ”bara” att se till att vi får tillräckligt många bindande anslutningsavtal så att vi når målet på max 20 000 kr i anslutningsavgift. Blanketten för anslutningsavtal hittar du nu direkt på förstasidan på www.klovedalfiber.se Den skall skrivas på och signeras i två original. På blanketten står vart den skall skickas/lämnas.

Vi har också lagt in en artikel från Vi i Villa på vår hemsida under fliken DEBATT & MEDIA som vi tror kan vara intressant i den pågående debatten om fiber eller inte fiber.