Kanonerbjudande – du kan tjäna 1 000 kr

2016-07-01  

För att snabba på beslutsprocessen – att vi får in tillräckligt många avtal för att nå målet om max 20 000 kr i insatts – har styrelsen beslutat om ett kanonerbjudande. Om du skickar in anslutningsavtalet senast 31 juli 2016 så ingår installationshjälp i hemmet. Installationshjälp innebär att du får hembesök av en tekniker som ger dig rådgivning och hjälp med installation av dina tjänster och hårdvara, t.ex. Dator, TV, Router, Telefon mm. Dessutom en genomgång hur allt fungerar så att du kan skapa kanallistor på TV, hantera Playtjänster mm. Den exakta omfattningen av installationshjälpen har vi inte klart ännu eftersom vi inte upphandlat Kommunikationsoperatör ännu men vi hoppas att vi skall få med ett antal meter kabeldragning också om du vill förbinda t.ex. TV med fiberuttaget inne i huset.

Erbjudandet gäller naturligtvis även för alla er som redan skickat in anslutningsavtalet.
Anslutningsavtalet hittar du på första sidan på www.klovedalfiber.se och i kuvertet vi delat ut till alla fastigheterna i vårt verksamhetsområde.

Under fliken DEBATT & MEDIA har vi publicerat en artikel om fiberföreningarna på Tjörn ur AnnonsNytt den 22 juni 2016 plus den annons vi hade inne i samma nummer.