Hej igen och välkommen till föreningens fjärde lägesrapport!

2016-08-04  

Björn har nu sammanställt läget för antalet anslutningsavtal. Det är fortfarande ca 100 medlemmar som ännu inte tecknat sig för anslutning, vilket vi tycker är ganska många. Kanske är det så att vi inte nått alla i dessa semestertider som varit? Samtidigt behöver vi ca 50 ytterligare anslutningsavtal för att kunna realisera fiberprojektet. Vi har därför beslutat att förlänga vårt erbjudande, att installationshjälp i hemmet ingår, om avtalet har kommit in till styrelsen senast fredag 12 augusti 2016. Samtidigt ber vi alla medlemmar och ambassadörer att göra ett ”sista ryck” nu när vi är så nära. Nog borde vi kunna få in 50 ytterligare avtal! Annars är risken överhängande att fiberprojektet inte blir av.

Om du får denna information och inte skickat in anslutningsavtalet ännu så finner du blanketten för avtalet antingen i det kuvert som vi delade ut i början på juli eller på första sidan på www.klovedalfiber.se

Många hälsningar
Anders Björkqvist, ordförande
Augusti 2016