Lägesrapport nr 5:

2016-08-26  

Nu fortsätter vi fiberprojektet enligt plan.

Vi hade ju som mål att få in 400 anslutningsavtal och nu efter att tiden för vårt extraerbjudande har löpt ut så har vi fått in ca 380 st. och det fortsätter droppa in fler avtal. Styrelsen har därför beslutat att vi fortsätter planeringen för projektet eftersom vi är så nära vårt mål.

Vi kommer nu att skriva förfrågningsunderlag och begära in offerter för byggandet av fibernätet och för driften. Detta kommer att ta lite tid, bara annonseringen i offentliga upphandlingsportaler tar mer än en månad.

Efter att vi fått in offerter kommer vi att sammanställa en uppdaterad budget och förhoppningsvis kan vi kalla till en extra föreningsstämma under hösten där vi kan presentera ett eller flera konkreta förslag som stämman kan ta ställning till.

Vi har kommit långt med en anslutningsandel på nästan 50 % av alla fastigheterna i vårt område. Jag vill passa på att tacka alla, inte minst våra ambassadörer men även övriga medlemmar, som medverkat till detta.

Dock – det gäller fortfarande att ju fler vi blir ju billigare blir det för alla. Vi kan också konstatera att ca 80 medlemmar fortfarande inte skickat in anslutningsavtalet vilket förvånar mig. Här finns säkert en möjlighet till fler anslutningar. Och vi behöver också attrahera fler fastboende för att säkra att vi får hela vårt statsbidrag. Så arbetet är definitivt inte klart ännu. Passa därför på nu innan fritidssäsongen är över att påverka grannar och bekanta som ännu inte anslutit sig.

Med vänliga hälsningar

Anders Björkqvist, ordförande