Lägesrapport nr 6

2016-11-22  

Det var länge sedan vi hördes av känns det som, men det beror inte på att styrelsen varit overksam, tvärt om, det är mycket som har producerats under dom senaste månaderna.

Så här ligger det till just nu!

Vi har just nu ca 420 tecknade anslutningsavtal. Det är mycket bra! Dock har vi fortfarande för få när det gäller fastboende. Kan vi inte bli bättre på detta kan det påverka vårt statsbidrag negativt, så jag vill uppmuntra er alla att fortsätta arbete med att värva fastboende för vår sak.

Lantmätaren har hållit Lantmäterisammanträde för ledningsrätt. Sammanträdet innebär att processen med att skaffa ledningsrätter på dom fastigheter där vi behöver gräva för att dra vårt fibernät har påbörjats. Det är ca 120 fastighetsägare och samfälligheter som berörs och alla dom har fått brev från Lantmätaren om saken. OBS! detta berör inte medlemmarnas egna tomter.

Vi har producerat förfrågningsunderlag och skickat ut till anbudsgivare. Det är dom dokument som anbudsgivarna baserar sina offerter på och det omfattar både att bygga nätet och att driva nätet och leverera tjänster. Detta var ett betydligt mer omfattande arbete än vad vi kunde tro. Totalt har det blivit ca 80 välfyllda sidor med juridiska spetsfundigheter och tekniska krångligheter. Jag vill särskilt tacka Bertil W, Gunnar L och Claes E som verkligen lagt ner ett hästjobb med detta.

Vad händer nu?

Vad gäller ledningsrätterna så kommer föreningen att diskutera med dom fastigheter som lämnar synpunkter till Lantmätaren så att fibernätet dras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vad gäller offerterna så har vi begärt in dom till senast 19 december 2016. Därefter skall vi sammanställa offerterna och sedan göra budget så att vi kan bedöma både vad det kostar att bygga nätet och vem som bäst kan driva fibernätet och leverera tjänsterna. När budgeten är klar är det dags att medlemmarna samlas för att fatta beslut om och hur vi skall genomföra fiberprojektet. Vi trodde ju tidigare att vi kunde ha en extra föreningsstämma under senhösten 2016 men nu tror vi mer på februari 2017.

Till dess vill vi i styrelsen önska alla medlemmar en Toppen Jul och ett himla Gott Nytt År, så hörs vi igen när det är dags för extra föreningsstämma.

Med vänliga hälsningar

Anders Björkqvist, ordförande