Lägesrapport nr 7

2017-02-24  

Extra stämma planeras till söndag den 9 april 2017 med start kl. 10. Lokal är inte klart ännu. Särskilt kallelse kommer att skickas ut i god tid. Reservera gärna tiden redan nu.

I förra lägesrapporten trodde vi ju att vi kunde ha extra stämman i februari 2017 men det har visat sig att detta men att infodra anbud och utvärdera dom tar betydligt längre tid än vad vi trott. Bl.a. är det mycket formalia att ta hänsyn till enligt det regelverk som Jordbruksverket ställt upp för att kunna få statsbidrag. Vi har helt enkelt inte hunnit med så raskt som vi tänkt.

Vi är ännu inte helt i hamn med alla fakta som vi vill kunna presentera men vi kommer att ha ett styrelsemöte i mitten av mars och räknar då, förhoppningsfullt, att vi skall kunna samla all information och visa dom olika alternativ som finns och även formulera ett förslag till extra stämman hur vi skall gå vidare så att ett konkret beslut kan fattas.

Med vänliga hälsningar
Anders Björkqvist, ordförande