Lägesrapport nr 8

2017-03-23  

Den planerade extrastämman är inställd.

Vi trodde ju att vi skulle ha alla fakta klara i god tid inför den planerade extrastämman den 9 april 2017. Tyvärr blev det inte så. Jordbruksverket arbetar fortfarande på sina instruktioner om statsbidraget och just nu ligger deras förslag hos Länsstyrelserna för synpunkter.
Instruktionerna har stor påverkan på hur vi skall genomföra projektet och på projektekonomin och är alltså av väsentlig betydelse för oss medlemmar. Styrelsen bedömer därför att det är bättre att vänta med vårt gemensamma beslut om hur vi skall fortsätta fiberprojektet tills vi har alla kort på bordet.
Jordbruksverket räknar med att instruktionerna blir klara under april månad så just nu tror vi att det lämpligaste är att avvakta till vår ordinarie stämma som vi planerar att hålla söndagen 21 maj 2017 med start kl. 10.
Kallelse kommer att skickas ut på sedvanligt sätt i god tid. Reservera gärna tiden redan nu.

Med vänliga hälsningar
Anders Björkqvist, ordförande