Lägesrapport nr 9

2017-05-21  

Fiberanslutning kostar 10 900 kr. Zitius skall leverera fiberprojektet.

På föreningens ordinarie årsstämma den 21 maj 2017 bestämdes att Zitius blir leverantör av vårt fiberprojekt. Zitius är ett dotterbolag till Telia och Zitius skall bygga, äga, drifta och underhålla nätet och leverera dom tjänster som du själv beställer från deras tjänsteportal. Avtalet med Zitius är villkorat med att Zitius kan överta vårt statsbidrag.

I praktiken innebär detta alltså att föreningen inte längre kommer att äga fibernätet utan Zitius kommer att äga och hantera allt som har med fibernätet att göra i framtiden.

Priset för en anslutning är 10 900 kr både för konsument (privatpersoner) och företag. Dessutom ingår grävning på tomten enligt Zitius villkor. Sammanlagt ger detta ett pris som ligger på ca hälften vad andra föreningar normalt betalar och vad vi utlovat i våra tidigare informationer.

Dessutom: Om antalet anslutningsavtal för permanentboende uppfyller Jordbruksverkets krav för fullt statsbidrag skall Zitius rabattera anslutningsavgiften med 1 000 kr per anslutning. Anslutningsavgiften blir då 9 900 kr per anslutning för konsument och företag.

Nu närmast kommer Zitius att distribuera information till alla i vårt område om avtalsvillkor och hur man beställer anslutning mm.

Priset i anslutningsavtalet med Zitius kommer att anges till 10 900 kr. Eventuell rabatt enligt ovan kommer att dras av automatiskt när det är dags att betala.

Föreningens anslutningsavtal kommer att makuleras. Du som redan skickat in ett avtal till föreningen måste alltså beställa på nytt via Zitius.

Vi vill ju starta projektet så snart det bara går och vår fullt realistiska målsättning är att nätet är driftsatt senast till semestern 2018. Det är därför angeläget att du beställer din anslutning snarast möjligt. Det fördelaktiga priset varar bara en kort tid. Beställ därför senast 12 juni 2017.

Föreningen kommer att finnas kvar som ett stöd för Zitius men även för er som är medlemmar, åtminstone tills fibernätet är driftsatt.