Lägesrapport nr 14

2018-03-23  

Nu har Zitius skickat ut bekräftelser på fiberbeställningarna

Den 19 mars 2018 skickade Zitius ut bekräftelser till alla som beställt fiberanslutning. Dom allra flesta via mail men också några via brev. Detta innebär samtidigt en formell bekräftelse att nätet nu kommer att byggas.
Vi anar att alla inte fått bekräftelsen, en anledning kan vara att mailen fastnat i skräpposten eller posten inte fungerat.

Om du vet att du beställt fiberanslutning men inte fått bekräftelsen som skickades 19 mars 2018 så måste du ta kontakt med Zitius. Det gör du enklast på tel 020-11 85 00 eller e-post oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com Du skall ange din Tjörnadress.

Zitius har också meddelat att dom skrivit avtal med ELTEL för själva byggande av fibernätet. ELTEL planerar att påbörja grävning under april/maj 2018 och räknar med att nätet är fullt driftsatt under 2018.
När det gäller själva grävandet och anslutningar in i husen kommer ELTEL att lämna löpande information.
Föreningen kommer att anpassa informationen på vår hemsida www.klovedalfiber.se nu när vi vet att nätet kommer att byggas och att det är Zitius som är huvudmannen för nätet.

Vi har arbetat i 3 år med detta, föreningen bildades i mars 2015, och nu skall det bli verklighet av fibernätet. Äntligen – utbrister jag och passar samtidigt på att tacka alla som hjälpt till och stöttat oss i styrelsen.

Anders Björkqvist, ordförande

P.S. Det närmar sig sedvanlig årsstämma. Tänk på att eventuella förslag från medlemmar till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 30 april 2018. D.S.