Zitius Nyhetsbrev 2018-04-12

2018-04-25  

Hej!


Status på Fiberfronten
Nu kan vi med glädje meddela att byggnationen kommer att påbörja i området.

Entreprenören Eltel som ska bygga ut Fibernätet kommer att kontakta hushållen inom kort för att boka in ett projekteringsmöte där man går igenom hur grävning och Fiberdragningen kommer att genomföras.

Se vårt breda utbud av tjänsteleverantörer på www.zmarket.se/privat

 

Har du frågor kontakta våra Fiberrådgivare

Telefon: 020 – 11 85 00

 

Med vänliga Hälsningar

Zitius