Lägesrapport nr 15

2018-05-03  

Grävning startar, anslutningspriset är ändrat och tid för årsstämma.

Nu är planeringen kommen så långt att grävningen kan starta. Informationsmöten för berörda markägare har också påbörjats och Lantmäteriförrättningen för ledningsrätt är i sitt slutskede.

Första grävetappen är Pilane-Hällene och därefter fortsätter grävning enligt etappindelning. Ni kan se etappindelningen och en grov tidsplan på hemsidan www.klovedalfiber.se Håll gärna koll på hemsidan då och då, vi uppdaterar informationen löpande så fort vi kan.

Planeringsmöten för installation i fastigheten och grävning på tomten har också börjat. Alla fastighetsägare som beställt anslutning blir uppringda av Eltel för bokning av ett personligt möte där ni träffar Eltels representant. Ni träffas på tomten och går igenom lämplig grävsträckning och också var i huset som det är lämpligast att placera dosorna som avslutar installationen.

Tidsfristen för anslutningspriset som vi har haft, 9 900 kr, har nu gått ut. Detta påverkar naturligtvis inte de beställningar som redan är bekräftade men för nya beställningar är priset nu 21 900 kr. Det blev som vi anat sedan tidigare, alltså mer än det dubbla från ursprungspriset. <

Årsstämma kommer att äga rum söndagen 27 maj 2018. Då kommer också Eltel att närvara och informera om grävningar och inkopplingar mm. Särskild kallelse till årsstämman kommer att skickas ut.

Anders Björkqvist, ordförande