Lägesrapport nr 16

2019-04-09  

Tid för årsstämma mm.

Nu är fiberanläggningen i det närmaste klar och Zitius har aviserat att dom kommer att skicka ut fakturor på anslutningsavgiften snart. Men exakt när det kommer att ske vet vi inte, det är Zitius som styr detta.

Det börjar dra ihop sig till årsstämma. Den kommer att hållas den 2 juni 2019 i Tjörnsalen på kommunhuset i Skärhamn. Vi startar kl. 11:30. Vi kommer att skicka ut kallelse i vanlig ordning men boka gärna tiden redan nu.

Om du har något förslag du vill skall tas upp på årsstämman så skall förslaget vara styrelsen tillhanda senast 30 april enligt stadgarna.

Anders Björkqvist, ordförande