Lägesrapport nr17

2019-08-25  

Likvidation

Föreningen bildades med syftet att föreningen skulle bygga och driva en fiberanläggning samt erbjuda tjänster i form av abonnemang till sina medlemmar. 

Vi har tidigare beslutat att istället överlåta detta på Zitius (ett dotterbolag till Telia). Zitius har idag byggt färdigt anläggningen och säljer idag abonnemang till dom anslutna fastigheterna. Föreningen äger därför inte någon fiberanläggning och säljer inte heller några tjänster. Därmed finns det inget syfte längre för föreningen.

Föreningsstämman 2019-06-02 beslutade därför att ansöka om frivillig likvidation och att Anders Björkqvist skall vara likvidator.

Bolagsverket har nu beslutat att föreningen har trätt i likvidation from 2019-08-15 och bolagsverket har också utsett Anders Björkqvist till likvidator. Detta innebär bl.a. att styrelsen har upphört och det är jag som företräder föreningen

Nu händer ungefär följande:

Jag kommer att avveckla alla avtal och medlemskap och andra skyldigheter som Klövedal Fiber Sydväst har.

Jag kommer också att be Bolagsverket att söka efter okända borgenärer.

Ovanstående kommer förmodligen att ta dryga sex månader.

När detta är klart kallar jag till en föreningsstämma någon gång under våren 2020, om allt går som det skall. Där kommer jag att presenterat läget och den slutgiltiga ekonomin. Blir det några pengar över så bestämmer föreningsstämman hur dom skall användas.

Om föreningsstämman så beslutar är föreningen slutligen likviderad (avvecklad).

Med vänliga hälsningar

Anders Björkqvist, likvidator