Debatt & media


Fiberföreningarna på Tjörn växer men behöver fler
medlemmar – både fast- och sommarboende
2016-06-22, artikel i AnnonsNytt
Tjörns kommun följer den nationella ambitionen om att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband via fiber 2020. I tätorterna löser man det med hjälp av olika teleoperatörer men för att alla på glesbygden som vill kunna ansluta sig behövs fiberföreningar.
Läs mer, pdf-fil
Klövedal Fibers annons i AnnonsNytt, pdf-fil

Full fart på fiberbyggandet
2016-05-18, artikel i STTidningen
Ar 2020 ska 90 procent av landets hushåll ha tillgång till bredband via fiberkabel enligt regeringens målsättning. I städerna löser det slg med kommerslella bolag. På landsbygden krävs det ideella krafter.
Tjörns fiberföreningar är i full gång men står inför en rad problem innan bredbandsnätet kan byggas ut ordentligt på ön.
Läs mer, pdf-fil

11 frågor och svar om fiberkabel
Markus Wilhelmson, artikel från Vi i Villa, maj 2016
Allt fler villägare investerar i fiberkabel. Hur går det till, är det
värt pengarna – och vad ska du som kund se upp med?
Här är allt du behover veta.
Läs mer, PDF-fil

”Ska jag köpa fiber eller vänta på 5g?”
2016-04-08 06:00 Helen Ahlbom11, artikel från Ny Teknik
När kommer 5g till landsbygden? Det är en av de frågor som Ny Tekniks läsare har ställt. Fredrik Tufvesson, 5g-expert och professor i radiosystem vid Lunds tekniska högskola, Björn Berg, informatör på Telia Sonera, och Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor i Sverige, ger svar – men inte på allt.
Läs mer, PDF-fil

De som inte har bredband lämnas i sticket
Alla invånare i alla delar av landet måste få tillgång till bredband. Möjligheten att ta del av det digitala samhället är helt avgörande för utvecklingen i samhället – och för demokratin.
Läs mer >>

Artikel om föreningen i lokaltidningen
I onsdags hade ST tidningen en artikel om fiber i Klövedal och om föreningen Klövedal Fiber Sydväst i synnerhet. Det är ju alltid roligt att bli uppmärksammad och förhoppningsvis leder det till att fler Klövedalbor blir intresserade av fiberprojekten och att de anmäler sig som medlemmar.
Läs mer >>

Ericsson lyfter och satsar på 5g
”Ericssons halvårsrapport visar på en stark comeback för nätverksdelen med ett ökat resultat till 2,4 miljarder kronor.
Läs mer >>

Dags för optisk fiber och snabbt bredband till Härön?
Som ni säkert vet pågår det i Sverige en snabb utbyggnad av nät med optisk fiber, som är den bästa lösningen för snabba bredbandstjänster som Internet, telefoni och TV.
Läs mer >>

 

utanbredbandisticket

Artikel från Ny Teknik 3 feb 2016

Till toppen >>
—————————————————————————————–

artikelSTT

Till toppen >>
—————————————————————————————–

Ericsson lyfter och satsar på 5g

”Ericssons halvårsrapport visar på en stark comeback för nätverksdelen med ett ökat resultat till 2,4 miljarder kronor. VD Hans Västberg kommenterar utvecklingen och ökade försäljningssiffror i USA: ”Vi har sett en accelererande nedgång sedan tredje kvartalet i fjol. Nu ökade försäljningen med 19 procent jämfört med första kvartalet. Operatörernas investeringsplaner indikerar en stabilisering på marknaden”.

Hans Vestberg kommenterar också utvecklingen av 5g i artikeln. Han betonar att den stora skillnaden är att 2g, 3g och 4g är gjorda för konsumenter. 5g är gjort för industrier, och med kvalitetssäkringar som är anpassade för industrin.

Utdrag ur artikel av Mikael Vilenius i Dagens Industri 18/7-15

Till toppen >>
—————————————————————————————–

Optisk fiber till Härön

Dags för optisk fiber och snabbt bredband till Härön?

Som ni säkert vet pågår det i Sverige en snabb utbyggnad av nät med optisk fiber, som är den bästa lösningen för snabba bredbandstjänster som Internet, telefoni och TV.  Eftersom behovet av pålitliga och snabba tjänster ökar i takt med användningen av tjänster på Internet och distansarbete har regeringen satt ett bredbandsmål. Ambitionen är att år 2020 ska 90 procent av alla hushåll ha tillgång till datauppkoppling på minst 100 megabit per sekund. I Tjörns kommuns bredbandsstrategi anges att man har för avsikt att följa de nationella målen.

Nu har turen kommit till Klövedal och Härön. Den ekonomiska föreningen Klövedal Fiber Sydväst har som mål att på Härön kunna tillhandahålla ett eget optiskt fibernät samt ge möjligheter att till konkurrenskraftiga priser abonnera på tjänster från en rad kända tjänsteleverantörer. Förutsättningen är att minst hälften av hushållen visar intresse och tecknar ett medlemskap i Klövedal Fiber. NU finns tillfället att få en framtidssäker digital kommunikationslösning på Härön. Tar vi inte den möjligheten kan det dröja många år innan vi får en ny chans.

Varför skall man ha optisk fiber?

Telefoni och bredband på Härön baseras på den gamla kopparkabel som sattes på stolpar för mer än 50 år sedan. Tekniken har utvecklats ofantligt sedan dess. Idag kan man få tillgång till bättre tjänster och oändligt mycket högre hastigheter om man ersätter kopparnätet med ett nät som är baserat på optisk fiber. I en optisk fiber, tunn som ett hårstrå, sker överföringen av data med ljusets hastighet. På en sekund går ljuset i en optisk fiber fem gånger runt Jorden.

En enda fiber klarar flera parallella strömmar/kanaler av högupplöst video, onlinespel, telefoni och intensiv Internetanvändning samtidigt. Telia fokuserar nu på denna framtidsteknik och kommer i framtiden inte att ersätta nedblåsta telefonstolpar och söndriga kopparledningar i ett föråldrat nät, som inte längre fyller dagens behov.

Den som idag har fast telefoni via kopparnätet kan i stället få samma tjänst via fibernätet, och då till mindre än halva priset.

Fibermottagaren i huset

I huset kommer den optiska fibern in i en trådlös router som gör om ljuspulsen till en elektrisk signal som kopplas till dator, IP-telefon eller TV-box. Genom anslutning av en trådlös router till fibermottagaren får man tillgång till bra trådlöst Internet i hela huset.

Hur stor är installationskostnaden?

Kostnaden för att få fiber till sin fastighet är cirka 15–20 000 kronor beroende främst på anslutningsgrad. Ju flera som ansluter sig ju lägre blir anslutningskostnaden. Under förutsättning att vår ansökan kvalificerar sig till bidrag från Västra Götalands län får vi stöd på 40 % av Klövedal Fibers investering. Det totala antalet fastigheter inom verksamhetsområdet är cirka 1000 stycken, varav cirka 200 bebos av fastboende.

Vad händer med månadskostnaderna?

Som abonnent i Klövedals Fiber har du en mindre månadsavgift avsedd för underhållskostnad av nätet.

Kostnaden för Internetuppkoppling 100/10 Mbit/s (ingen bindningstid, endast 1–3 månaders uppsägningstid) är cirka 230 kr/månad

Den fasta kostnaden för telefoni via bredbandet med din gamla telefon kostar vanligen 0–35 kr/månad. Till detta kommer samtalsavgift när du ringer som vanligt.

Jämfört med den som idag har 24Mbit/s ADSL via kopparnätet plus fast telefon för sammanlagt 394 kr/månad är kostnaden 100 kr/månad lägre.

För den som vill ha TV, Internet och telefoni via fiber finns förmånliga triple-play erbjudande. Internet 100/10 Mbit, 20 TV kanaler och gratis telefon kostar högst 400 kr/månad inklusive grundavgiften till Klövedal Fiber.

Hur kommer det optiska nätet att se ut på Härön?
Från en nod (kopplingspunkt) i Kyrkesund dras en fiberkabel över sundet till en nod på Härön med anslutning till vägen. Härifrån dras uppskattningsvis sex fiberkablar till var sin förgreningspunkt, varifrån fiber dras till de enskilda fastigheterna i ett stjärnnät. Dessa rör har en dimension som ett 16 mm elrör. Den klena glasfibern ligger i ett skyddande kanalisationsrör. Längs större delen av vägen finns ett tomt rör där man kan lägga fibernätet. Ingreppet i vägen blir därför måttligt. Realistiskt kan nätet vara på plats tidigast om två år.

Fibernätets kommersiella och tekniska livslängd är minst 40 år. Den optiska fibern är den billiga komponenten i nätet och därför kan man kosta på sig bygga nätet med en stor överkapacitet i överföring. T.ex. drar man in 2-4 fibrer i varje fastighet trots att en enda fiber räcker för fylla all den trafikkapacitet som man i dag kan önska.

Kan man ansluta en fastighet i efterhand?

Ja, det kan man, men det 40-procentiga bidraget faller bort och extrakostnader uppstår, varför installationsavgiften då blir 2–3 gånger den man betalar när nätet etableras. Förutsättningen är dock att tillräckligt många anmäler sig så att det blir ett nät på Härön.

Hur påverkar en fiberanslutning fastighetsvärdet?:

Kontakt med mäklare hos Gotab bekräftar att fibernätanslutning kommer att vara allt viktigare faktor vid försäljning av fastigheter. När nu fibernätet byggs ut på Tjörn i snabb takt kommer fiberanslutning vara en självklarhet och frånvaron en begränsande nackdel. Om Härön inte har fibernät när det är standard på Tjörn kommer det att snäva in den potentiella köpkretsen. Mäklarens rekommendation är entydig. Gör allt för att Härön får ett fibernät

Optiska fibernät- det mest miljövänliga och resurssnåla alternativet. 

För den som är miljöengagerad är det tryggt att veta att ett optiskt fibernät är det mest miljövänliga, resurssnåla och säkraste sättet för digital kommunikation. Ljuspulserna går med ljusets hastighet i den tunna fibern med mycket liten energiförbrukning och utan att stråla eller att störas från omgivningen. Fibern är tillverkad av vanligt förekommande mineral och har en livslängd av minst 40 år. För Härön blir jämförelsen med mobilt bredband dramatisk.

Mobilmasten i Kyrkesund som förser Härön med mobil bredbandsuppkoppling matas till masten via ett fibernät. I teknikboden skall ljuspulserna omvandlas i radiovågor som via en antenn med låg verkningsgrad sänder datatrafiken över sundet till mottagarens modem på Härön där radiovågorna omvandlas till elektriska impulser. Effektförbrukningen i detta system är dramatiskt större än att skicka samma information över sundet i en optisk fiberkabel med högre hastighet och större bandbredd. Dessutom är den tekniska/kommersiella livslängden för en mobilsändare enbart 5–10 år med åtföljande behov av utbyte och nya investeringar.

Jag har trådlöst bredband- behöver jag bry mig?

På Härön klagar många att mitt i sommaren fungerar bredbandet dåligt ibland. Skälet är att mobilmasten på Kyrkesund är dimensionerad för en genomsnittlig trafik under året. På Härön ökar antalet personer på sommaren tio gånger, och antalet mobiltelefoner och läsplattor med kanske 50 gånger. När så många skall dela på en total bandbredd sjunker hastigheten. Trådlöst bredband har alltid en övre volymgräns som barnen ganska snabbt spräcker när de en regnig dag surfar på strömningstjänsten Netflix. Att köpa till en GB kostar upp till 100 kronor och räcker mellan 20 minuter till en timma. Har man ett fibernät genom Klövedal Fiber har man ingen volymbegränsning och bättre hastigheter och svarstider. Dessutom har man en garanti för att ha ett säkert digital kommunikationsnät de kommande 40 åren. Det har man inte med mobilt bredband.

Kommer Kyrkesundmasten att klara Häröbornas framtida Internetbehov?

Nya mobiltelefoner, surfplattor och datorer med högre skärmupplösning, tjänster som Netflix och video on demand gör att behovet av bandbredd ökar lavinartat. Utöver detta driver smarta mobiler fram bandbreddsbehov genom att de kopplar upp sig mycket aggressivt mot näten och kontrollerar uppdateringar och liknande. Barn i alla åldrar ökar snabbt sin Internetanvändning. År 2014 var 80 % av tioåringarna uppkopplade varje dag och 57 % av tvååringarna var redan Internetanvändare. Ericsson spår att datortrafiken fram till år 2020 kommer att niofaldigas. För att klara detta kommer mobilnätet bara vara en av olika tekniker som Telecombolagen satsar på för digitala kommunikationsnät.

Den effekt en basstation i en mobilmast kan tillhandahålla delas mellan alla befintliga användare. Ju fler användare som befinner sig i nätet, ju sämre förbindelse får alla. Om några användare har stora datavolymer (t ex tittar på film) kommer det att påverka övriga och surfandet går långsammare och långsammare. I värsta fall kommer vi på Härön, som kan se masten från våra hus, ändå tappa täckning helt i högtrafik under juli månad.

Utbyggnad av mobilnät är kostsamt. Operatörerna dimensionerar inte för maxlast. Under större delen av året räcker befintligt radionät och det är svårt att motivera en investering i glesbyggd enbart för att klara en toppbelastning perfekt under två sommarmånader. Vill vi vara säkra på att i framtiden ha samma kvalitet på Internetuppkoppling här på Härön som vi har hemma i tätorten finns bara ett sätt. Att bygga ett fibernät som ger oss tillgång till ett snabbt och säkert digitalt kommunikationsnät de kommande 40 åren. Nu är tiden för att ta höjd för framtida behov. Inte att vänta tills det är för sent.

Vill vi ha året runtboende på Härön?

Det vill vi säkert, men då måste vi skapa rätt förutsättningar. En av dessa är att man måste kunna arbeta på distans hemifrån. Detta kräver att man har en trådbunden bredbandsanslutning som fyller krav på tillförlitlighet och säkerhet. Det kommer Klövedal Fiber att erbjuda.

Bli medlem i Klövedal Fiber nu!

Förutsättningen för att vi inom rimlig tid skall få alla de fördelar på Härön som ett optiskt fibernät erbjuder är att många tecknar medlemskap omgående.

Det gör du genom att betala ett insatsbelopp på 200 kr och en medlemsavgift på 100 kr till bankgironummer 5005-2810. Anmälan gör du på hemsidan www.klovedalfiber.se

Genom medlemskapet stödjer man Klövedals Fibers arbete, men det innebär inte att man förpliktat sig till fiberanslutning. Detta sker först när projektet kommit så långt att Klövedal Fiber kan erbjuda skrivna avtal att ta ställning till.

Ambassadörer för Härön:

Christer Mattiasson   0708-664055
Leif Lachonius   031-982365
Nils-Elis Johansson   0706-354400

Till toppen >>
—————————————————————————————–