Styrelse och arbetsgrupper

Styrelsen

 

AndersOrdförande:
Anders Björkqvist
0708-46 74 73
ordforande@klovedalfiber.se

 

Sekreterare:
Ellen Braide
0722-49 04 92
info@klovedalfiber.se

Kassör:
Jan-Erik Lindström
0702-91 36 65     031-27 87 05
kassor@klovedalfiber.se

Ledamöter:
Gunnar Larsson   0706- 64 41 55   ledamot1@klovedalfiber.se
Björn Lagerberg ledamot3@klovedalfiber.se
Christer Mattiasson    0708-66 40 55   ledamot4@klovedalfiber.se

Suppleanter:
Bertil Widén   0768-52 66 90   suppleant2@klovedalfiber.se

Valberedning:

Lars-Erik Edsand,   valberedning1@klovedalfiber.se
Henrik Carlsson,   valberedning2@klovedalfiber.se
Hans Andersson,   valberedning3@klovedalfiber.se

Arbetsgrupper med sammankallande:

Ekonomigrupp:
Jan-Erik Lindström,   ekonomi@klovedalfiber.se
Björn Lagerberg

Avtalsgrupp:
Anders Björkqvist,   avtal@klovedalfiber.se
Mats Tullberg

Anläggningsgrupp:
Bertil Widén,   anlaggning@klovedalfiber.se

Informationsgrupp:
Anders Björkqvist,   information@klovedalfiber.se
Gunnar Larsson
Lotta Rydberg Windt

Tjänsteleveransgrupp:
Gunnar Larsson,   tjansteleverans@klovedalfiber.se
Björn Lagerberg
Daniel Patriksson

Ambassadörsgrupp:
Christer Mattiasson,   ambassador@klovedalfiber.se
Ambassadörer