Fiber VS koppar:

2016-04-26  

Dagens kopparnät (telenätet) för telefoni och internet är sårbart, långsamt och omodernt. Hastigheten verkar ha nått sitt maximum och avtar märkbart med ökat avstånd från telestationen. Modern fiber är snabbare, inte lika sårbara, t.ex. för åska, och ger, oberoende hur långt från teknikboden du befinner dig, samma hastighet och likvärdiga tjänster.

Kopparnätet håller på att monteras ner och på flera platser har Telia redan aviserat och påbörjat nedmonteringen. Nu vet vi inte hur länge detta dröjer just för oss, det kan mycket väl dröja många år innan detta sker, men trenden är tydlig.