Fiber VS mobilt:

2016-04-26  

Den som bor hyfsat nära en mobilmast kan tycka att man istället kan skaffa sig ett mobilt bredband, och på Tjörn har vi ganska bra täckning för både 3G och 4G systemen. Observera dock att överföringshastigheten avtar avsevärt med ökat avstånd från masten och med antalet användare. Det är tydligt för oss i Klövedal att det mobila nätet ”går ner” kraftigt på helger och ferieperioder eftersom det är så många fler användare då.

Våra vanor och behov utvecklas hela tiden. Några vill kanske spela dataspel via nätet, några vill se på stora TV skärmar, allt sådant kräver högre hastigheter och mer kapacitet och utvecklingen är ju tydlig, det krävs hela tiden mer i form av datatrafik. Även om det mobila bredbandet utvecklas med nya system (t.ex. 5G) så ökar behovet av mer datatrafik i motsvarande grad, så har det åtminstone varit hittills. Om du är intresserad att läsa mer om diskussionerna om 5G så läs gärna artikeln ”Ska jag köpa fiber eller vänta på 5G” från Ny Teknik, 2016-04-08. Den ligger i fliken DEBATT & MEDIA