Framtiden:

2016-04-26  

När du värderar nyttan av fiber tycker vi att det är viktigt att också fundera över framtiden. Du kanske inte har eller ser något direkt behov just idag, men hur ser din situation ut om några år? Kanske du vill koppla upp dig till ett fibernät då? Om vi inte blir tillräckligt många nu så blir det inte byggt något fibernät, och då finns det kanske inget nät att koppla in sig på den dagen du vill.