Fritidsboende:

2016-04-26  

En viktig utveckling som sker nu är att det erbjuds flera tjänster för korttidsabonnemang avsedda för just fritidsboende som kanske inte vill abonnera hela året på sina tjänster. Dessa nya tjänster har kommit till mycket beroende på att det byggs fler och fler fibernät på landsbygden där fritidshusen ligger.