Hur anmäler jag mig till medlem i föreningen?

2016-04-26  

Du anmäler dig på föreningens hemsida, www.klovedalfiber.se under fliken ”Bli medlem”. Glöm inte att betala in Årsavgiften och Första insatsen enligt instruktionerna.

Tyvärr har det visat sig att vi får in många ofullständiga eller rent felaktiga ansökningar och betalningar så vi vill gärna uppmana dig att följa instruktionerna noga. Vi har höga krav på vårt medlemsregister för att kunna uppfylla alla krav från myndigheterna m.fl.

Och så vill vi naturligtvis ha korrekta kontaktuppgifter till dig så att vi kan kommunicera med dig om allt som händer föreningen.