Kan jag bli medlem?

2016-04-26  

OBS! Med fastighet nedan menas markytan (tomt) som är registrerad i fastighetsregistret med traktnamn och nummer, t.ex. Klövedals Hällene 1:46. En fastighet kan vara obebyggd eller ha en eller flera byggnader.

Vem som kan bli medlem framgår av föreningens stadgar § 4
Grundregeln är att det är fastighetsägaren, enskild person eller juridisk person, som kan bli medlem. Fastigheten skall ligga inom föreningens verksamhetsområde. Om det finns flera delägare kan bara en person bli medlem och han/hon får då representera hela fastigheten. Om en medlem har flera fastigheter så betalas bara en medlemsavgift.

      Man måste vara medlem i föreningen för att kunna vara en del av fibernätet och för att kunna abonnera på tjänster i nätet.

Juridiska personer (t.ex. Bolag och Bostadsrättsföreningar) som inte äger fastigheten:
Om ni vill bli medlemmar skall styrelsen pröva ansökan enligt stadgarna § 4 och intyg att fastighetsägaren själv inte vill bli medlem krävs som minimum.

Föreningar/bystugor/arrendator mm som inte äger fastigheten:
Om ni vill bli medlemmar skall styrelsen pröva ansökan enligt stadgarna § 4 och intyg att fastighetsägaren själv inte vill bli medlem krävs som minimum.

Hyresgäster/bostadsrättsinnehavare som inte äger fastigheten:
Fastighetsägaren är medlem och skaffar anslutning. Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren kan köpa aktivering och tjänster av Kommunikationsoperatören och/eller fiberföreningen, eller också så köps detta genom medlemmen (fastighetsägaren). Om fastighetsägaren inte vill bli medlem kan Hyresgäster/bostadsrättsinnehavare ansöka hos styrelsen att själva bli medlemmar. Styrelsen prövar ansökan enligt stadgarna § 4 och intyg att fastighetsägaren själv inte vill bli medlem krävs som minimum.