Kan jag få flera anslutningar på min fastighet?

2016-04-26  

Ja visst, det går alldeles utmärkt att få extra anslutningar inom samma fastighet. För den ”första/huvud” anslutningen betalas insatts men för den extra anslutningen betalas ingen insatts. Istället betalas en förhöjd anslutningsavgift som motsvarar halva insatsen. OBS att den förhöjda anslutningsavgiften momsbeläggs så den blir i verkligheten högre än halva insatsen. Medlemmen betalar bara en medlemsavgift. För varje extra anslutning betalas nätavgift.