Kan jag gå med senare efter att fibernätet är byggt?

2016-04-26  

Visst kan du det! Men vad du skall tänka på är att det blir mycket dyrare. För det första kan du inte tillgodoräkna dig statsbidraget på 40 %. Dessutom måste ju en del arbeten göras i efterhand, efter att anläggningsarbetena är klara, och dom måste du betala extra för. Styrelsens bedömning är att totalkostnaden för dig blir minst det dubbla mot om du är med från början.

Det är alltså viktigt att du går med snarast om du vill försäkra dig om billigaste pris.