Landsbygdsutveckling:

2016-04-26  

Ett fullgott bredbandssystem främjar utvecklingen av Sveriges landsbygd. Genom det kan människor bo kvar, fler kan bosätta sig permanent, fler företag kan etableras och vidareutvecklas, möjligheten till distansarbete kan öka, resor kan minska. Därför är ett fullgott bredbandssystem en investering i både förbättrad miljö och levande landsbygd. Föreningen menar att det endast är ett fibernät som är gott nog, se även föreningens mål sist i denna artikel.