Lång livslängd – ökat värde:

2016-04-26  

Ett fibernät är en långsiktig investering som går att jämföra med telenätets livslängd. Det kommer att fungera i flera generationer framöver. Om du ansluter dig till fibernätet är det många som anser att det ökar värdet på din fastighet och att den blir attraktivare och lättare att sälja.