Ljus istället för elektricitet:

2016-04-26  

Den befintliga tekniken att skicka signaler i ett Kopparnät som t.ex. Telenätet (tekniken brukar kallas ADSL) görs som bekant genom elektriska impulser. Systemet har begränsningar i överföringshastighet och är känsligt för t.ex. åsknedslag. Kapaciteten för enskilda användare beror bl.a. på avståndet från telestationen och hur många som är inkopplade samtidigt.

I ett fibernät skickas signalerna med ljus som går med ljusets hastighet i fiberkabeln. Ljuset kan överföra data med enorm hastighet och kapacitet. Dagens tekniska utrustning som är kopplad till fiberkabeln har normalt en kapacitet på 1 000Mbit/s men om den tekniska utrustningen utvecklas så klarar fiberkabeln av att överföra även framtidens krav på hastighet och kapacitet. Fiberkabeln grävs normalt ned i marken och är inte känslig för fukt eller åska och den behöver inte ligga frostfritt. Du behöver under normala förhållanden heller inte oroa dig för hur många av dina grannar som använder nätet samtidigt som du.