Vad kostar det att ansluta sig mm?

2016-04-26  

Kostnaderna utgörs av sex delar:

1 = Medlemsavgift (årsavgift) till föreningen. Denna bestäms av medlemmarna på föreningsstämman. Normalt är ca 100 kr per år och den är momsbefriad. Du måste vara medlem och betala medlemsavgiften för att vara en del av fibernätet och abonnera på tjänster.

2 = Insats som är momsbefriad. Enkelt utryckt är det kostnaden för att bygga fibernätet minus moms och minus statsbidraget. Denna kostnad fördelas sedan på antalet anslutningar och detta blir insatsen per anslutning. Budgeten som är gjord baserad på förprojekteringen visar på en total kostnad på ca 8 miljoner kr när moms och statsbidrag är fråndraget. Om vi t.ex. blir 400 anslutningar så blir det ca 20 000 kr i insats och om vi blir 500 anslutningar så blir insatsen ca 16 000 kr.

3 = Anslutningsavgift som beläggs med moms. Anslutningsavgiften betalar anslutningen av fiberkabeln in i den avslutande dosan i fastigheten och avgiften kan variera från fall till fall, ibland ingår den i kostnaden för att bygga nätet. Styrelsen beslutar hur stor anslutningsavgiften skall vara och vi har tänkt oss att den är 0 kr för dom som är med i starten. Om man ansluter sig efter att projektet börjat men innan det är färdigbyggt blir avgiften 3000 kr. Om man ansluter sig efter att fibernätet är byggt blir avgiften betydligt högre, förmodligen högre än insatsen, se punkt 2 ovan.

För extra anslutningar blir anslutningsavgiften lika med halva insatsen enligt punkt 2, men då betalas å andra sidan ingen insats.

4= Aktiveringskostnad som beläggs med moms. Detta är en kostnad som kommunikationsoperatören tar ut för att aktivera just din anslutning. Denna kostnad ingår normalt i kostnaden för att bygga nätet. Om man vill aktivare sin anslutning senare, efter att bygget är klart, så får man betala den kostnad som styrelsen bestämmer.

5 = Nätavgift som beläggs med moms. Nätavgiften är en ersättning för att föreningen tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Avgiften skall bl.a. täcka föreningens kostnader för administration, drift, underhåll, försäkring, värdeminskning mm. Om man har fiber via ett nät som ägs av en kommersiell aktör så ingår nätavgiften i kostnaden för den tjänst som man abonnerar på, så är det t.ex. på www.oppenfiber.se . Nu ägs ju fibernätet av föreningen och nätavgiften skall därför betalas till föreningen. Vi vet ännu inte hur stor denna avgift kommer att bli men vi arbetar för att den blir närmare 50 kr/månad än 100 kr/månad.

Om du inte är aktiverad och inte abonnerar på några tjänster så kommer du att få betala en reducerad nätavgift.

6 = Kostnaden för abonnerad tjänst. Denna finns beskriven under ”Vad kan jag använda fibern till och vad kostar det?”