Varför fiber?

Föreningens har formulerat sitt primära mål till att skapa ett eget fibernät typ NGA (Nya Generationens Accessnät) till en rimlig kostnad för att kunna uppfylla föreningens ändamål och syfte.

De sekundära målen är bl.a. att därigenom:

  • Stödja regeringens och kommunens bredbandsstrategier
  • Öka attraktionen för vårt glesbygdsområde
  • Förhindra utflyttning och stimulera inflyttning
  • Skapa ett attraktivare boende för alla åldrar
  • Skapa ett attraktivare företagsklimat
  • Öka möjligheterna att arbeta hemifrån och studera på distans
  • Öka möjligheterna och tillgängligheten för olika samhälls-tjänster och -service och kommersiella tjänster
  • Minska miljöpåverkan genom t.ex. färre resor
  • Öka möjligheterna till social interaktion, bl.a. genom projektets genomförande i sig och t.ex. att yngre personer (barn och barnbarn) kan ha den uppkoppling de oftast kräver och är vana vid
  • Skapa ett framtidssäkert bredband med tillräcklig kapacitet och prestanda

Styrelsen anser att det endast är ett fibernät som klarar att tillfredsställa dessa mål.

Jordbruksverket skriver också: ”Ett snabbt bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Regeringen satsar därför 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden.”

Post- och Telestyrelsen skriver t.ex. ”Operatörerna genomför löpande förändringar och uppgraderingar i sina tele- och bredbandsnät. Trenden är att traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten.”

Och det finns säkert många andra som skriver liknande saker. Men innebär detta att jag skall skaffa fiber? Vill du ha mer information så läs under rubrikerna nedan.

Den befintliga tekniken att skicka signaler i ett Kopparnät som t.ex. Telenätet (tekniken brukar kallas ADSL) görs som bekant genom elektriska impulser. Systemet har begränsningar i överföringshastighet och är känsligt för t.ex. åsknedslag. Kapaciteten för enskilda användare beror bl.a. på avståndet från telestationen och hur många som är inkopplade samtidigt.

I ett fibernät skickas signalerna med ljus som går med ljusets hastighet i fiberkabeln. Ljuset kan överföra data med enorm hastighet och kapacitet. Dagens tekniska utrustning som är kopplad till fiberkabeln har normalt en kapacitet på 1 000Mbit/s men om den tekniska utrustningen utvecklas så klarar fiberkabeln av att överföra även framtidens krav på hastighet och kapacitet. Fiberkabeln grävs normalt ned i marken och är inte känslig för fukt eller åska och den behöver inte ligga frostfritt. Du behöver under normala förhållanden heller inte oroa dig för hur många av dina grannar som använder nätet samtidigt som du.

Ett fibernät är en långsiktig investering som går att jämföra med telenätets livslängd. Det kommer att fungera i flera generationer framöver. Om du ansluter dig till fibernätet är det många som anser att det ökar värdet på din fastighet och att den blir attraktivare och lättare att sälja.

Dagens kopparnät (telenätet) för telefoni och internet är sårbart, långsamt och omodernt. Hastigheten verkar ha nått sitt maximum och avtar märkbart med ökat avstånd från telestationen. Modern fiber är snabbare, inte lika sårbara, t.ex. för åska, och ger, oberoende hur långt från teknikboden du befinner dig, samma hastighet och likvärdiga tjänster.

Kopparnätet håller på att monteras ner och på flera platser har Telia redan aviserat och påbörjat nedmonteringen. Nu vet vi inte hur länge detta dröjer just för oss, det kan mycket väl dröja många år innan detta sker, men trenden är tydlig.

Den som bor hyfsat nära en mobilmast kan tycka att man istället kan skaffa sig ett mobilt bredband, och på Tjörn har vi ganska bra täckning för både 3G och 4G systemen. Observera dock att överföringshastigheten avtar avsevärt med ökat avstånd från masten och med antalet användare. Det är tydligt för oss i Klövedal att det mobila nätet ”går ner” kraftigt på helger och ferieperioder eftersom det är så många fler användare då.

Våra vanor och behov utvecklas hela tiden. Några vill kanske spela dataspel via nätet, några vill se på stora TV skärmar, allt sådant kräver högre hastigheter och mer kapacitet och utvecklingen är ju tydlig, det krävs hela tiden mer i form av datatrafik. Även om det mobila bredbandet utvecklas med nya system (t.ex. 5G) så ökar behovet av mer datatrafik i motsvarande grad, så har det åtminstone varit hittills. Om du är intresserad att läsa mer om diskussionerna om 5G så läs gärna artikeln ”Ska jag köpa fiber eller vänta på 5G” från Ny Teknik, 2016-04-08. Den ligger i fliken DEBATT & MEDIA

Ett fullgott bredbandssystem främjar utvecklingen av Sveriges landsbygd. Genom det kan människor bo kvar, fler kan bosätta sig permanent, fler företag kan etableras och vidareutvecklas, möjligheten till distansarbete kan öka, resor kan minska. Därför är ett fullgott bredbandssystem en investering i både förbättrad miljö och levande landsbygd. Föreningen menar att det endast är ett fibernät som är gott nog, se även föreningens mål sist i denna artikel.

Den vanligaste tjänsten i dag i fibernät är 100 Mbit/s Internet. Fibersystemen byggs för betydligt högre kapacitet och leverantörerna idag garanterar att alla abonnenter kan abonnera på 1 000 Mbit/s.

Fibern i sig klarar ännu högre hastigheter, När framtidens tjänster så kräver, är fibern redo att leverera.

Idag använder de flesta dataöverföring för telefoni, internet och TV. En del ansluter även sina inbrottslarm, övervakningskameror och kanske värmepumpar och styr dessa från sina smarta telefoner.

Framöver kommer ännu fler tjänster att utvecklas och erbjudas via datanätet, t.ex. olika samhällstjänster såsom trygghetslarm, fråga doktorn, övervakning av äldre och sjuka, beställa färdtjänst och annat. Men även nya TV system (t.ex. 4K och kanske hologramTV) och andra tjänster.

Alla dessa nya tjänster kommer att kräva högre kapacitet, högre hastigheter och säkra och robusta system och då menar vi att fibernätet är rätt system.

En viktig utveckling som sker nu är att det erbjuds flera tjänster för korttidsabonnemang avsedda för just fritidsboende som kanske inte vill abonnera hela året på sina tjänster. Dessa nya tjänster har kommit till mycket beroende på att det byggs fler och fler fibernät på landsbygden där fritidshusen ligger.

När du värderar nyttan av fiber tycker vi att det är viktigt att också fundera över framtiden. Du kanske inte har eller ser något direkt behov just idag, men hur ser din situation ut om några år? Kanske du vill koppla upp dig till ett fibernät då? Om vi inte blir tillräckligt många nu så blir det inte byggt något fibernät, och då finns det kanske inget nät att koppla in sig på den dagen du vill.